Březnové prožitkové malování 

5-6.3.2022


SOBOTA:

9:45 - 10:00 příchod účastníků

10:00 - 12:30 setkání, seznámení, pravidla, barevná projektivní technika (jak se vidím a jak mě vnímají ostatní)

12:30 - 14:00 pauza na oběd (5 min chůze Cafe Jirásek, kde se i vaří nebo vlastní zdroje)

14:00 - 15:30 uhlová rezerva (všechno ze sebe vydáme na papír a pak gumou budeme dotvářet sebe sama, tolik uhlu jste ještě v životě nespotřebovali!!)

15:45 - 17:30 imaginace (technika aktivní imaginace pochází o C.G.Junga. Ten ji považoval za způsob, jak vést dialog mezi vědomou a nevědomou složkou osobnosti. Při imaginaci budete tento dialog zaznamenávat libovolnou výtvarnou technikou. Stanete se nejen pozorovateli vlastních obrazů, ale také budete vtaženi do emocionálního prožívání.)

17:30 - 18:00 - závěrečné shrnutí


NEDĚLE:

9:45 - 10:00 příchod účastníků

10:00 - 12:00 technika horkých vosků - enkaustika (jedinečný způsob, jak vyjádřit svojí kreativitu, hravost a rozproudit svojí fantazii. Tato technika učí neulpívat na výsledku a následovat proces tvoření, i když výsledek je nejistý. Je to meditace v přítomnosti.)

12:00 - 13:30 pauza na oběd

13:30 - 15:30 vedená kresba (aneb co v nás probudí jednoduché tvary)

15:45 - 17:00 závěrečné shrnutí a reflexe nad vzniklými artefakty

(program můžeme dle počtu účastníků a počasí mírně upravit)

CENA: 2 560 Kč (500 Kč nevratná záloha)

Po objednání kurzu Vám přijde e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a výzva k uhrazení zálohy či celé platby. Zálohu je nutné uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů. Doplatek uhradíte nejdéle 14 dní před začátkem workshopu bankovním převodem.

Místo na workshopu Vám bude rezervováno až po uhrazení zálohy. Při Vaší neúčasti je záloha nevratná. Ve vyjimečných případech, po dohodě, je možné zálohu použít na rezervaci jiného termínu.